♠ជីវិតក្រោមឈូងសមុទ្រជប៉ុន

Strange Japanese Sea Creatures

ជីវិតក្រោមបាតនៃឈូងសមុទ្រ Suruga ប្រទេសជប៉ុន គឺជាកំណប់អាកំបាំងពោពេញទៅដោយភាពចម្លែកៗនៃសត្វដែលមានមួយគ្មានពីរ ដូចជា ក្តាមពីងពាង ត្រីឆ្លាមចង្កៀងគោម ពស់វិរូបកាយ៕

ប្រែសម្រួលអត្ថបទដោយ:

Advertisements